ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

POND USAPOND USA

POND USA

Mã sản phẩm: #
SIÊU VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, NHỚT BẠT, LÀM SẠCH ĐÁY AO & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

zalo, viber  0962 033 901

 

POND USA 227G 1280

POND USA 227G b 1280

POND USA 227G_sp 1280