ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

SUPER DRTSUPER DRT

SUPER DRT

Mã sản phẩm: #
ENZYME THẾ HỆ MỚI CÓ HOẠT LỰC CAO GIÚP XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO NÂU, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOÀI TẢO ĐỘC KHÁC MÀ KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LOẠI TẢO CÓ LỢI TRONG AO NUÔI
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

 

 

SUPER DRT 227GRAM 1280

SUPER DRT 227GRAM B 1280

SUPER DRT 227GRAM SP 1280